Gedichten door de schrijvers – Poèmes par les écrivain.e.s

Het was oorlog in de wereld. Er was zodanig veel geweld dat er bijna niemand nog leefde. Enkel het hert had de boel doorstaan. Er was geen enkel teken van leven tot het hert op een jong meisje viel dat gezonden werd uit de hemel. Daarna gaan ze samen op reis en met toverkracht van boven af, ordt de wereld gered. De natuur herbloeit.
Patrick