Leesgroep Nachtuil

Voor inschrijvingen en inlichtingen: nachtuil@uilenspigel.net of telefonisch Eliane anquoi 0495/ 30 87 52 tussen 18u en 21u
Elke eerste zaterdag van de maand komen we samen tussen 10u en 12u in Circuit (Circusstraat 7B te 1000 Brussel)

Eliane Manquoi en Jolanda Siuzdak, beiden vrijwilligers voor de VZW Uilenspiegel, hebben de leesgroep Nachtuil in centrum Brussel opgericht voor Nederlandstaligen. Franstaligen en anderstaligen zijn evenees welkom. Een essentiële voorwaarde is wel dat men voldoende kennis heeft van fet Nederlands om teksten te lezen en te begrijpen en erover te discussiëren.

Wij richten ons tot mensen met een psychische kwesbaarheid zoals wij zelf.

De bedoeling is literatuur op een aangename en toegankelijke manier te ontdekken. Wij hopen de deelnemers met mooie, grappige teksten en gedichten te ontroeren en hun nieuwsgierigheid te prikkelen.

Een deelnemer hoeft geen boekenwurm te zijn en moet ook niets voorbereiden. We bespreken tekstfragmenten uit romans, gedichten en brieven in het Nederlands.

De activiteit vindt plaats in een aangename en veilige sfeer.

Wij maken deel uit van de organisatie Uilenspigel en worden ondersteund door Literatuur Vlaanderen.

Groupe de lecture Nachtuil

Eliane Manquoi et Jolanda Siuzdak, toutes deux bénévoles de l’asbl Uilenspiegel, ont créé le groupe de lecture NACHTUIL au centre de Bruxelles pour les néerlandophones.
Les francophones et non natifs sont également les bienvenus.
Une condition essentielle est que les personnes aient une connaissance suffisante du néerlandais pour lire, comprendre et discuter des textes.

Nous nous concentrons sur les personnes ayant une vulnérabilité psychologique comme nous.

L’objectif est de faire découvrir la littérature de manière agréable et accessible.
Nous espérons émouvoir les participants avec de beaux textes et poèmes drôles et stimuler leur curiosité.

Un participant n’a pas besoin d’être un rat de bibliothèque et n’a rien à préparer.
Nous discutons de fragments de textes de romans, de poèmes et de lettres en néerlandais.

L’activité se déroule dans une ambiance agréable et sécuritaire.

Nous faisons partie de l’organisation Uilenspiegel et sommes soutenus par Literatuur Vlaanderen.

Chaque premier samedi du mois, nous nous réunissons entre 10h et 12h au CIRCUIT, Circusstraat 7B, 1000 Bruxelles.

Pour les inscriptions et renseignements :
nightuil@uilenspiegel.net
ou par téléphone Eliane Manquoi
0495/ 30 87 52 entre 18h et 21h