Samen Lezen – Lire Ensemble

Samen Lezen

Samen banen we ons een weg door gedichten van Rimbaud, een kortverhalen van Claudel en fragmenten van Moeyaert. Samen gaan we opzoek naar betekenissen in geschreven woorden. Samen crëeren we verbinding en ontmoeting met elkaar, de ander, proza en poëzie.

Samen Lezen met Ella op donderdagmiddag

Lire Ensemble

On recherche un chemin à travers la poésie de Rimbaud, une nouvelle de Claudel et des fragments de Moeyart. Ensemble, nous cherchons la signification de la parole écrite. Ensemble, nous créons une relation et une rencontre de l’autre, la prose et la poésie.

Lire Ensemble avec Ella le jeudi après-midi